آغاز فعالیت سیستم هاپکیدو GHF

با موافقت شورای عالی فنی فدراسیون ورزش های رزمی، مجوز فعالیت سیستم ( هاپکیدو GHF) تحت نظر انجمن ملی کیک بوکسینگ با مسئولیت " محمد ضیایی پور"  فعالیت خود را به مدت سه ماه آغار نمود.

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر