مربیگری تئوری درجه سه

با موافقت فدراسیون ورزش های رزمی، هیات ورزش های رزمی استان فارس یک دوره کلاس مربیگری تئوری درجه سه در بخش آقایان و بانوان رزمی کار استان از مورخ 23 لغایت 27 تیرماه از ساعت 8 الی 19 در شهر شیراز

برگزار می نماید.

مسئول برگزاری دوره:  هیات ورزش های رزمی استان فارس

مدرسین دوره: مدرسین اداره کل ورزش و جوانان استان

ناظر دوره: رئیس هیات ورزش و جوانان استان

مکان: شیراز-پایگاه قهرمانی-سالن آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر