نشست علی سراج با مسئولین انجمن موتای استان تهران

جلسه علی سراج و مسئولین انجمن موی تای استان تهران با موضوع برگزاری مسابقات موی تای به میزبانی شهرستان فیروزکوه برگزار گردید
دراین جلسه اقای مهدی پاشایی بعنوان دبیرجدید موی تای استان تهران معرفی گردید

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر