دیدار رئیس هیأت استان مازندران با محمود رشیدی

دیدار رئیس هیأت استان مازندران با محمود رشیدی

ظهر امروز صابر اکبرزاده و هیأت همراه با محمود رشیدی به دیدار و گفتگو پرداختند . در این دیدار اکبرزاده گزارشی از آخرین عملکرد هیأت استان و شهرستان های تابعه و همچنین برنامه های دردست اقدام هیأت به رئیس فدراسیون ورزش های رزمی ارائه نمود .

شایان ذکر است محمد رمضانی رئیس شورای داوران فدراسیون نیز گزارشی از عملکرد این شورا و آخرین اقدامات صورت گرفته بیان داشت .

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر