آزمون فنی دان 1 تا 4 آقایان و بانوان گروه کیک لایت کیک بوکسینگ

آزمون فنی دان ۱ تا ۴ آقایان و بانوان گروه کیک لایت کیک بوکسینگ به صورت جداگانه برگزار گردید .

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر