مسابقات قهرمانی کشور بانوان سیستم فول بودوکای

با توجه به درخواست انجمن ملی کیک بوکسینگ ( سیستم فول بودوکای )، موافقت هیأت ورزش های رزمی استان آذربایجان غربی و صدور مجوز کمیته مسابقات فدراسیون ،سیستم فول بودوکای رقابت های قهرمانی کشوربانوان خود را در مورخ 1397/06/22 لغایت 1397/06/23 در استان آذربایجان غربی / شهرستان نقده برگزار می نماید .

مسئول برگزاری : خانم شهرزاد اسماعیلی

ناظر :نائب ریئس بانوان هیات ورزش های رزمی استان آذربایجان غربی

مبلغ ورودیه :600/000 ریال

زمان و مکان وزن کشی :1397/06/22- از ساعت 14 لغایت 20 - استان آذربایجان غربی - شهرستان نقده - خیابان امام خمینی - خیابان ورزش - سالن تختی

زمان و مکان مسابقات : 1397/06/23 از ساعت 8 صبح - استان آذربایجان غربی - شهرستان نقده - خیابان امام خمینی - خیابان ورزش - سالن تختی

استایل مسابقات : بودوکای

رده فنی :آزاد

  • انجمن / کمیته/گروه/سیستم / دوجو برگزار کننده مجاز به صدور حکم موقت قهرمانی نمی باشد .
  • تمامی شرکت کنندگان می بایست دارای کارت عضویت فدراسیونی معتبر باشند .
  • حضور پزشک و آمبولانس از زمان شروع تا پایان مسابقه الزامی می باشد و بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم حضور هر کدام از موارد معنونه به عهده مسئول برگزاری می باشد .
  • به همراه داشتن معرفی نامه معتبر از هیأت رزمی استان برای کلیه استان های شرکت کننده الزامی است و در صورت نداشتن معرفی نامه مسئول برگزاری مجاز به ثبت نام تیم نمی باشد و ناظر مجاز به جلوگیری از شرکت تیم در مسابقه می باشد .
  • سالن مسابقات می بایست دارای بیمه مسئولیت مدنی و حوادث کامل باشد و در صورت عدم دارا بودن این شرط مسئولیت اتفاقات احتمالی مستقیماً بر عهده مسئول انجمن/کمیته/گروه /سیستم/دوجو می باشد .

 

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر